Internationaal design and build expert

Paul Hoppe Architect BV is een dynamisch flexibel full service architectenbureau werkzaam letterlijk op de grens tussen Nederland en Duitsland.

Het bureau is medio 2018 gestart en werkt binnen een goed georganiseerd team van design-and-build specialisten, visual artists alsook grafisch vormgevers en interieurarchitecten.

Sinds 2023 is het kantoor gevestigd aan de Snellius 1 op het grensoverschrijdend bedrijventerrein Avantis Aachen – Heerlen. De landsgrens tussen Nederland en Duitsland, een unieke situatie, loopt hier door het bureau heen.

Als architect en projectleider, afgestudeerd aan de TU in Delft, heeft Paul Hoppe gewerkt bij meerdere architectenbureaus en ontwikkelende design and build aannemers in zowel Nederland als Duitsland.

Er is zodoende een breed kennisprofiel aanwezig ten aanzien van bouwkundige en architectonische vraagstukken waarbij de vraag van de opdrachtgever in zowel Nederland als Duitse grensregio kan worden vertaald.

Vanuit de mogelijkheid om internationaal te opereren zijn er inmiddels een breed scala aan projecten uitgevoerd. Er wordt in multidisciplinaire teams samengewerkt van conceptontwikkeling tot en met de uitvoering. De complexiteit van projecten neemt steeds meer toe waarbij, naast de ontwerpvaardigheid van de architect, kennis van projectleiding en projectmanagement een belangrijke toegevoegde waarde kunnen zijn voor een opdrachtgever.

Het werkveld bestaat uit utiliteitbouw, industriebouw, bedrijfshuisvesting, leisureprojecten, renovatie en onderhoud, verduurzaming en woningbouw.

Daarnaast wordt er vanwege flexibiliteit complementair samengewerkt met andere architecten – en ingenieursbureaus.

Gestreefd wordt naar een heldere architectuur die luistert naar de vraag van de opdrachtgever en bovendien ook maakbaar is. Slimme oplossingen en gebouwconcepten die boeiend zijn, technisch doordacht en passend binnen transparante financiële kaders.

Duurzaamheid is hierbij een vanzelfsprekendheid en biedt mooie uitdagingen en kansen.

Kortom ondernemend en oplossingsgericht bouwen aan de toekomst en dat doe je samen!

Binnen het kantoor wordt er gewerkt met hoogwaardige visualisaties die in een vroeg stadium een realistisch beeld geven van de plannen.

 

Het takenpakket bestaat uit:

 • Haalbaarheidsstudies – budgetraming – planning doorlooptijd project
 • Aerius berekeningen in kader Wet natuurbescherming
 • Schetsplan t.b.v. welstand en ruimtelijke ordening
 • Natuur inclusief ontwerpen
 • Ruimtelijke onderbouwing in het kader van bestemmingsplanwijziging
 • Architectonisch en bouwkundig ontwerp (BIM)
 • Interieurontwerp
 • 3d visualisaties en animaties
 • Bouwkundig advies – bouwkundige inspecties – thermografie
 • Verduurzaming bestaand vastgoed
 • Visualiseren
 • Grafisch ontwerp
 • Projectleiding en coördineren van een multidisciplinair ontwerpteam
 • Bouwaanvraag (BIM)
 • Stikstofdepositie berekeningen (Aerius)
 • Technische uitwerking (BIM)
 • Bestekschrijven en begroten (opgeleid STABU bestekschrijver)
 • Aanbesteden
 • Projectmanagement
 • Bouwtoezicht
 • Oplevering en nazorg

Paul Hoppe Architect B.V. is een BNA erkend bureau