Woningbouw Tilburg

Over dit project

Tilburg

Aanleiding tot dit project was de wens van opdrachtgever om de eigen bestaande voormalige tuincentrumlocatie te herontwikkelen.

In eerste instantie werden wij benaderd om hier kleine bedrijfsunits te ontwerpen, passend binnen het fingerende bestemmingsplan. Echter leek de locatie volgens ons destijds meer geschikt voor woningbouw. Zeker gezien de specifieke ligging in de woonwijk Groenewoud. De industriefunctie is hier nogal een vreemde eend in de bijt. Uitdaging hierbij is de ligging vlak aan de A58 (geluid, externe veiligheid,
fijnstof etc..). Hierop is de hulp ingeroepen van een stedenbouwkundige en landschapsarchitect studio BNL. Het voorliggende
plan is een resultaat van deze samenwerking.

Een concept met een eerste aanzet is gegeven voor verdere uitwerking en afstemming. De tijd heeft ons hierbij anno 2021 ingehaald, de huidige
woningbouwagenda zoekt naar nieuwe locaties en het woningtekort in Nederland en ook in Tilburg dient opgelost te worden met betaalbare en
kwalitatief hoogwaardige projecten. De gemeente Tilburg heeft de locatie inmiddels aangemerkt als locatie waar woningbouw denkbaar is. De
nieuwe ontwikkeling dient daarnaast aansluiting te vinden bij de behoefte in de steeds dynamischere maatschappij en de veranderende
samenstelling van de huishoudens. De tendens is al jaren dat het aantal eenpersoonshuishoudens toeneemt.

Daarnaast vinden starters op de woningmarkt vrijwel geen passende (betaalbare) huisvesting. Natuur inclusieve en duurzame thema’s zijn
belangrijke gegevens. Daarnaast zouden collectieve voorzieningen kunnen zorgen voor sociale binding, cohesie en een verhoging van de leefbaarheid binnen de nieuwe ontwikkeling alsmede voor Groenwoud op wijkniveau.

Het plan probeert op een eigen unieke wijze in te spelen op de locatie, de situatie langs de A58 en de stad Tilburg met veel studenten en kan
zodoende “high potentials ” behouden voor de stad. De kwaliteit die de plek in zich heeft met het vele groen en het water wordt hierbij ingezet al
versterkend element.

Ontwerp en vergunningaanvraag:
Paul Hoppe Architect

Stedenbouwkundig ontwerp en landschapsarchitect:
Studio BNL – Roel Meertens

Visualisaties:

Paul Ramakers visualisaties