Uitbreiding Logistiek en Research voor IB Eco BV

Over dit project

Daelderweg Nuth (NL)

True plant science

IB eco groeit hard en heeft door deze groei de behoefte aan meer logistieke ruimten voor opslag en assemblage.

Het bedrijf ontwikkelt en levert kwalitatief hoogwaardige plant- en bodemverzorgingsproducten die voor zichtbaar resultaat zorgen en toegevoegde waarde leveren. Dit houdt in dat er geen sterk verdunde of standaard producten (zoals basis NPK meststoffen) aangeboden worden. Ieder product is ontwikkeld volgens de laatste wetenschappelijke inzichten, uitgebreid getest en volgens geldende productiestandaarden geproduceerd en verpakt.

De uitbreiding bestaat uit een logistieke hal met opslagstellingen, assemblageruimte, een mezanninevloer met lesruimte en een kantoor. De hal is in dezelfde architectuur / materialisatie ontworpen als de bestaande bedrijfsruimte. De manoeuvreerruimte van de vrachtauto’s is leidend geweest in het ontwerp van de grote overstekende luifel. Er was simpelweg geen plek meer op het kavel om het gebouw dieper te ontwikkelen.

Naast de hal wordt een testfaciliteit gebouwd in de vorm van een kasconstructie met meetunit. Alle hemelwater zal op eigen grond worden vastgehouden en geïnfiltreerd c.q. gedoseerd worden afgevoerd.

Voor meer info zie;

https://ibeco.nl