Nieuwbouw recyclingplant te Beek / Chemelot

Over dit project

Beek Chemelot

Voor een grote bestaande en verouderde plastic recycling fabriek is een nieuw plan ontwikkeld waarbij de heersende problematieken ten aanzien van de omgeving leidend zijn geweest.

Planvorming ten aanzien van de haalbaarheid van het nieuwe machinepark, logistieke routing, milieueffecten, STIKO en welstand i.c.m. toets bestemmingsplan.

In samenwerking met Mathieu Gijbels, de Voordenkers in de bouw uit België als bouwteampartner en specialist in de industriebouw.

Wij proberen als bureau impact te hebben op duurzaamheid in de breedste zin, vandaar dat wij graag hebben willen meedenken in dit soort nieuwbouw processen.

Haalbaarheidsstudie, Voorlopig ontwerp, welstand en STIKO:
Paul Hoppe Architect BV i.s.m. Mathieu Gijbels NV